...

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ PAREIŠKIMAS

Asmeninių duomenų, priklausančių klientams, tiekėjams ir kitiems rangovams, rinkimas ir naudojimas.

Mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį į faktą, kad mes rinksime ir naudosime asmeninius duomenis, kuriuos jūs suteikėte mums, nes tai yra būtina, kad sudarytume su jumis ir įvykdytume galimą sutartį. Tai taikoma abiems mūsų (potencialiems) klientams ir šalims iš kurių mes įsigyjame prekes ir/ar paslaugas.

Jei jūs esate mūsų (potencialus) klientas, mes naudosime jūsų duomenis, kad būtų galima atsiųsti jums pasiūlymą, kad būtų galima nustatyti kokias specifikacijas ar pageidavimus tam tikros prekės ar paslaugos privalo tenkinti, kad būtų galima pristatyti prekes ar atlikti veiksmus jums, kad būtų galima išrašyti sąskaitą jums ir, kad būtų galima susisiekti su jumis greitai ir efektyviai dėl sutarties įgyvendinimo aspektų.

Jei jūs esate (potencialus) tiekėjas ar kitas rangovas, jūsų asmeniniai duomenys yra taip pat reikalingi sudarant ir įvykdant sutartį. Pirkimo atveju, tai yra būtina, kad būtų galima informuoti jus, kurios specifikacijos ar pageidavimai tam tikroms prekėms ar paslaugoms turėtų, mūsų nuomone, tenkinti, kad būtų galima atsiųsti užklausą pasiūlymui ar pateikti užsakymą su jumis, kad būtų galima apmokėti savo sąskaitas ir, kad būtų galima susisiekti su jumis greitai ir efektyviai dėl kitų sutarties aspektų.

Jūs nesate įpareigotas suteikti savo asmeninių duomenų mums. Jei jūs nesuteikiate asmeninių duomenų mums ar suteikiate mums su nepakankamais asmeniniais duomenimis, tai gali būti atvejis, kad mes negalėsime atlikti aukščiau paminėtų veiksmų.

Perdavimas trečiosioms šalims

Ryšium su galimos sutarties su jumis įvykdymo, gali prireikti suteikti savo asmeninius duomenis šalims, kurios tiekia dalis, medžiagas ar produktus mums arba kurios vykdo veiklas pagal mūsų instrukcijas. Mes, be to, pasinaudojame išorinio serverio vieta (dalims) mūsų pardavimų ir pirkimų įrašų, ir mūsų verslo ryšių įrašų saugojimui. Jūsų asmeniniai duomenys yra šių įrašų dalis. Todėl jūsų asmeniniai duomenys yra teikiami paslaugos vietos tiekėjui. Mes taip pat naudojame Microsoft Office ir susijusias saugojimo paslaugas el. paštui ir kitiems failams. Kai mes pasinaudojame naujienlaiškio siuntimo paslauga, jūsų asmeniniai duomenys yra galiausiai perkeliami į šios paslaugos tiekėją.

Tiesioginė rinkodara

Jei jūs pateikiate įprastą užsakymą su mumis, mes saugosime ir naudosime asmeninius duomenis, kuriuos jūs suteikėte, kad būtų galima informuoti jus asmeniškai el. paštu ateityje apie mūsų esamus ir naujus produktus ir paslaugas, ir, galbūt, padaryti jums pasiūlymą šiuo atžvilgiu. Mes turime teisėtą interesą naudojime jūsų asmeninių duomenų šiam tikslui, būtent parduodant mūsų produktus ir paslaugas. Kiekvieną kartą, kai mes siunčiame jums rinkodarinį el. laišką, jūs turite pasirinkimą informuoti mus, kad jūs nebenorite gauti tokių el. laiškų. Žiūrėkite šiuo atžvilgiu atsisakymo nuorodos kiekvieno laiško apačioje.

Jei jūs esate vienkartinis mūsų klientas, mes tik siųsime jums rinkodarinius el. laiškus, jei jūs suteikėte mums savo patvirtinimą daryti taip iš anksto.

Asmeninių duomenų saugojimo laikotarpis

Jei jūs paprašėte pasiūlymo iš mūsų, bet jūs netapote mūsų klientu, mes pašalinsime jūsų duomenis daugiausiai vieneri metai po mūsų paskutinio kontakto. Mes taip pat pašalinsime jūsų asmeninius duomenis daugiausiai vieneri metai po mūsų paskutinio kontakto, jei mes gavome pasiūlymą iš jūsų, bet mes netapome jūsų klientu. Jei jūs tapote mūsų klientu ar mes tapome jūsų klientu, mes išlaikysime jūsų asmeninius duomenis septynių metų terminui, po finansinių metų pabaigos, kuriuose sutartis su jumis buvo įvykdyta. Septynių metų periodas atitinka periodą, kuriam mes esame įsipareigoję laikyti savo įrašus Mokesčių ir Muitinės Administracijai. Mes pašalinsime jūsų asmeninius duomenis pasibaigus šiam periodui.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę paprašyti patikrinti savo paties asmeninius duomenis. Jei yra priežastis daryti taip, jūs galite taip pat paprašyti mūsų papildyti jūsų asmeninius duomenis ar ištaisyti netikslumus. Jūs taip pat turite teisę paprašyti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti ar, kad jūsų asmeninių duomenų naudojimas būtų apribotas. Jūs galite taip pat pateikti prieštaravimą jūsų asmeninių duomenų rinkimui ir naudojimui mums arba pateikti skundą Nyderlandų Duomenų Apsaugos Tarnybai. Ir, galiausiai, jūs turite teisę paprašyti gauti savo asmeninius duomenis ar, kad jie būtų perkelti į kitą šalį. Kad būtų galima naudotis savo teisėmis, jūs galite kreiptis į: Verhoeven Grondverzetmachines B.V., Den Engelsman 2, 6026 RB, Maarheeze, Nyderlandai, 0031(0)495-596666, [email protected]. Žinoma, jūs galite susisiekti su mumis, jei jūs turite klausimų ar reikalaujate papildomų duomenų dėl jūsų asmeninių duomenų rinkimo ir naudojimo.