...

Guminių vikšrų priežiūra

Mini ekskavatorius yra universali transporto priemonė skirta dirbti skirtingomis sąlygomis. Šie žingsniai yra apie tai, kad būtų aišku, kaip prižiūrėti ir kada keisti guminius vikšrus.

Kada būtina keisti vikšrus?

Vikšrai turi būti pakeisti, kai atsiranda įtrūkimų arba išorinių rašto nusidėvėjimų. Nuo dirbamo pagrindo reljefo, pavyzdžiui, minkšta žemė, priklauso kokio rašto vikšrai bus naudojami, kad būtų geresnis sukibimas su danga. Darbui ant žolės yra rekomenduojami lygaus rašto vikšrai, kad nebūtų pažeistas paviršius.

Vikšrų keitimo procesas apima mini ekskavatoriaus pakėlimą su strėlės arba buldozerio peilio pagalba, atsukant įtempėjo tepimo tašką ir surenkant tepalą. Tik tada vikšras gali būti atlaisvinamas iš įtempėjo pusės.

Kada būtina keisti žvaigždes?

Keičiant vikšrus patikrinkite žvaigždžių dantų susidėvėjimą. Nusidėvėjusios žvaigždės gali sukelti vikšro praslydimą. Jei būtina, pakeiskite žvaigždes ir naudokite naujus varžtus tvirtam tvirtinimui.

Taip pat, yra svarbu teisingai įtempti vikšrus. Tai priklauso nuo paviršiaus. Kietesnis paviršius reikalauja daugiau įtempimo, nei minkštesnis (pvz., smėlis).

Teisingas vikšrų įtempimas

Nuo reljefo, ant kurio bus dirbama, priklausys vikšrų įtempimas. Kieti ir lygūs paviršiai reikalauja didesnės įtampos nei minkštesni paviršiai (pvz., smėlis). Teisingai įtempti vikšrus yra svarbu, kadangi nuo to priklauso tolimesnis vikšrų susidevėjimas.

Alyvos keitimas

Hidraulinio motoro pavara naudoja alyvą. Alyva turi būti keičiama kas 500 valandų. Alyvai išleisti ir pakeisti naudokite ant žvaigždės gaubto esančius išleidimo kamščius, panaudotą alyvą atiduokite utilizuoti į tam skirtas vietas.

Kasdieninė priežiūra

Kasdien yra svarbu patikrinti ar nėra įlindusių pagalių, akmenų ar metalo gabalų. Jei važiuoklėje yra birios žemės, mini ekskavatorių reikia pakelti nuo žemės panaudojant strėlės pagalbą. Tai padarius, reikia paleisti atlaisvintos pavaros vikšrą dirbti trumpam laiko periodui. Šis veiksmas padės pasišalinti biriai žemei ir šiukšlėms.

Vikšrų montavimas

Pradėkite nuo žvaigždės dantų padėties atitaikymo į vikšro vidinės dalies narelius. Padėkite vikšrą po įtempėju ir atsargiai nuleiskite ekskavatorių, kad galėtumėte uždėti vikšrą iki galo. Tepalo pistoleto pagalba patepkite įtempėjo tepalo vožtuvą, kuris išstumia cilindrą ir sureguliuoja vikšro įtempimą.

Šie žingsniai padės palaikyti mini ekskavatoriaus vikšrų optimalią būklę. Detalesnių instrukcijų ieškokite instrukcijų lapuose arba paspauskite mygtuką detalesniam vadovui.

Norite daugiau informacijos dėl guminių vikšrų priežiūros? Susisiekite su savo vietiniu VemaTrack atstovu.PRODUCTS THAT GET THE JOB DONE

Žvaigždės ir
segmentai

Vikšrų grandinės

Apatiniai ir
viršutiniai ritinėliai

Vikšrų padai

Guminiai vikšrai

Guminiai padai

Įtempėjai

Tempimo mechanizmai

Vikšrų apsaugos

Kaušų dantys ir
nusidėvinčios dalys

Varžtai ir veržlės

Pilnos važiuoklės dalys