...

Koks yra tinkamas įtempimas vikšrus?

Dauguma mašinos dalių montuotojų dažnai spėlioja, kiek įtempti važiuoklės veržtuvą. Iš tikrųjų yra konkretūs nurodymai. Jie pateikti mašinos naudojimo instrukcijoje, kurioje rasite gamintojo nustatytą teisingą įtempimą. Dar svarbiau, kad įtempimas gali būti matuojamas skirtingais būdais. Vis dėlto, kad turėtumėte bendrą supratimą, toliau pateikiu pavyzdį iš „Takeuchi“ naudojimo instrukcijos. Savaime suprantama, kitų gamintojų ir dydžių mašinoms gali galioti kitokie reikalavimai.

Veržliaraktis / veržtuvas

Guminių vikšrų arba grandinių įtempimas reguliuojamas veržtuvu. Veržtuvai būna pačios įvairiausios formos – viskas priklauso nuo gamintojo pasirinkimo.

Padavus tepalų į tepalinį veržtuvą nustatoma priekinio rato padėtis kėbulo atžvilgiu. Tai atliekama per tepalinio veržtuvo siurbtukus pritraukiant tepalo tam skirtu siurbliuku (paprastai jis yra šalia apžiūros liuko). Iš tepalinio veržtuvo kyšanti sija yra skirta nustatyti priekinio rato padėtį, kad būtų galima teisingai įtempti guminius vikšrus arba grandines.

Įtempimas vikšrus     Įtempimas vikšrus

Jeigu vikšrai arba grandinės per daug įtempti, taip pat jeigu turite nuimti vikšrus arba grandines nuo važiuoklės, veržtuvo siurbtuką galima nusukti. Tada veržtuvo įtempimas dings ir bus galima įstumti priekinį ratą į kėbulą. Tepalinio veržtuvo siurbtuką sukite iš lėto, neatsukite per daug, nes veržtuvas yra šiek tiek įtemptas.

Įtempimas vikšrus

Kaip patikrinti, ar veržtuvas teisingai įtemptas?

Prieš pradedant naudoti mašiną reikia pakankamai reguliariai tikrinti grandinių arba guminių vikšrų įtempimą. Įgudę tokių mašinų valdytojai jau lipdami į mašinos kabiną (atsistoję ant grandinių arba guminių vikšrų) jaučia, ar įtempimas geras. Jeigu grandinės arba guminiai vikšrai per daug įlinksta, tai gali reikšti, kad veržtuvo įtempimas netinkamai sureguliuotas. Jeigu norite patikrinti guminių vikšrų arba grandinių įtempimą, paprastai pirmiausia reikia pakelti (paversti) važiuoklę.

Kaip patikrinti, ar veržtuvas teisingai įtemptas?Kaip patikrinti, ar veržtuvas teisingai įtemptas?

Pakėlus važiuoklę reikia dar truputį pasukti vikšrus arba grandines į priekį. Taip padarius priekinis ratas atsidurs arčiausiai priekio, taigi veržtuvas bus maksimaliai atpalaiduotas.

Vikšrui arba grandinei nukabus po važiuokle, reikia išmatuoti atstumą tarp vikšro arba grandinės ir važiuoklės. Gamintojas visada pateikia aprašymą, kaip tai padaryti. Paprastai matuojama taip, kaip paaiškinta toliau pateiktame pavyzdyje.

Įtempimas vikšrus

Matmenys gali skirtis priklausomai nuo mašinos tipo, nes, pavyzdžiui, guminiai vikšrai yra lengvesni už plieninius vikšrus ir plieninę važiuoklę. Jeigu ant plieninės važiuoklės montuojami padai, savaime suprantama, grandinė kabės žemiau, ypač jeigu mašina sunkesnė. Atkreipkite dėmesį, kad matavimo metu važiuoklė yra pakelta.

Įtempimas vikšrusĮtempimas vikšrus

Priklausomai nuo važiuoklės konstrukcijos ir apatinių ritinėlių tipo, matmenys gali būti A arba B. A – guminiai vikšrai, B – grandinės su padais.

Gamintojas, atsižvelgdamas į guminio vikšro ilgį, mašinos svorį ir važiuoklės konstrukciją, nustato, kaip žemai gali kabėti vikšras, kad veikimas būtų maksimaliai geras.

Įtempimas vikšrus

Teisingas įtempimas

Teisingas įtempimas randamas tik vienoje vietoje, kuri nurodyta konkrečios mašinos gamintojo pateikiamoje naudojimo instrukcijoje. Remdamasis patirtimi ir gamybos technologijomis, gamintojas nustato leidžiamas idealaus įtempimo nuokrypio ribas. Jeigu vikšrai arba važiuoklės dalys stipriai nudilusios, tai tikrai turės įtakos važiavimo kokybei. Taigi, net jeigu ir paisysite pirmiau pateiktų matmenų, tai dar nereiškia, kad vikšrai suksis geriau. Vis dėlto nuo pirmiau nurodytų matmenų paisymo priklauso, kiek laiko tarnaus visa mašina (taip pat ir nuo to, kiek laiko bus galima užtikrinti teisingus matmenis, kadangi veržimo sija, didžiausias galimas guminio vikšro įtempimas arba atstumas grandinės grandžių nėra begalinis).

Jeigu net ir patikrinus įtempimą problema niekur nedingsta, reikėtų ieškoti susidėvėjusių mašinos dalių. Naudojimo instrukcijoje rasite galimus matmenis, o dėl plieninių mašinos dalių „VemaTrack“ gali parekomenduoti platintoją.

Vematrack logo

Vematrack

Get the job done
Mes kuriame toliau mūsų pirminės įmonės, daugiau nei 60 metų, patirtį ir plėtojame naujas žinias specializuodamiesi mūsų pačių važiuoklės dalių gamyboje. Mes esame laimingi, kad dalinamės žiniomis, kurias mes įgijome su mašinų naudotojais.DALYS, KURIOS ATLIEKA DARBĄ

Žvaigždės ir
segmentai

Vikšrų grandinės

Apatiniai ir
viršutiniai ritinėliai

Vikšrų padai

Guminiai vikšrai

Guminiai padai

Įtempėjai

Tempimo mechanizmai

Vikšrų apsaugos

Kaušų dantys ir
nusidėvinčios dalys

Varžtai ir veržlės

Pilnos važiuoklės dalys

Rubberpads